Tūbinių piligrimai

Autorius Augenijus. Posted in Kelionės ir žygiai

 

 Žygiai po gimtinės apylinkes

"Jei mes gyvename širdyse tų, kurie lieka po mūsų, vadinasi, mes nemirštame" /Tomas Kambelas/


Piligriminė_kelionė-pasiruošimas.jpg

Bendikų susitikimų vieta protėvių žemėje, prie senolių tvenkinio, Brokštėnų k. Čia gimė daugelio sumanymų pradžia. Viena iš jų piligriminė kelionė pėškomis, po senelių ir artimiausių kaimynų apgyventas apylinkes, iki Brokštėnų dvaro.

Piligriminė kelionė

Piligrimų_žygis1_2018_m.jpg

  Pasiruošimas žygiui ir dalyviai, 2018 m.

 Piligrimų_žygis2_2018_m.jpg

 Išlydėtuvės į pėsčiūjų žygį po apylinkes, 2018 m.

Piligrimų_žygis3_2018_m.jpg

 Piligrimų žygiui pasiruošę, nuotrauka prisiminimui, 2018 m.

 Piligrimų_žygis5_2018_m.jpg

Žygio detalės sutikrintos pagal žemėlapį, 2018 m 

 

 Piligrimų_žygis_susitikimas_su_Alfonsu_Dapkumi_Jakaičių_k._2018_m.jpg

Susitikimas su Jakaičių k. gyventoju Alfonsu Dapkumi, 2018 m

Piligrimų_žygis_Jono_ir_Stasio_Žilių_tėviškė1_Dargalių_k._2018_m.jpg

Jono ir Stasio Žilių tėviškėje , Dargalių k., 2018 m.

Piligrimų_žygis_Jono_ir_Stasio_Žilių_tėviškė2_Dargalių_k._2018_m.jpg

Buvusioje Prelato Stasio Žilio tėviškėje gyvena jauna šeima , Dargalių k., 2018 m.

 Piligrimų_žygis6_2018_m.jpg

 Žilių sodybos panorama, Dargalių k. Dešinėje kelias Šiauduva Tūbinės, 2018 m.

 Piligrimų_žygis7_2018_m.jpg

Keliukas pro Jankauskų, Mockų, Dobrovolskių, Ambrozų sodybas,

link Drūkteinių, 2018 m.  

Piligrimų_žygis_Jankauskų-Mockų-Dobrovolskių-Ambrozų_Drukteinių_keliukas_Brokštėnų_k._2018_m.jpg

Artėjame prie buv. Zenono Drūkteinio sodybos

Piligrimų_žygis8_Jankauskų-Mockų-Dobrovolskių-Ambrozų_Drukteinių_keliukas_Brokštėnų_k._2018_m.jpg

Drukteinių-Kėblų keliukas, Brokštėnų k., 2018 m.

Piligrimų_žygis_Drukteinių_-Kėblų_keliukas1_Brokštėnų_k._2018_m.jpg

Toliau pro senają eglę link Nikodemo Dekerio ir buv. Petravičių dvaro, Kėblų sodybos.

Piligrimų_žygis_Drukteinių_keliukas_Brokštėnų_k._2018_m.jpg

Nuo Drūkteinių sodybos keliukas veda link Brokštėnų dvaro, 2018 m.

Piligrimų_žygis-Nikodemo_Dekerio_sodybos_likučiai_2018_m.jpg

 Nikodemo Dekerio sodybos likučiai, 2018 m.

Piligrimų_žygis-Nikodemo_Dekerio_sodybos_likučiai1_2018_m.jpg

Nikodemo Dekerio sodybos likučiai, 2018 m.

Piligrimų_žygis-_link_Brokštėnų_dvaro_2018_m.jpg

Tolumoje,  Brokštėnų dvaro liepų  alėja, 2018 m

Piligrimų_žygis_Brokštėnų_dvaro_liepos_2018_m.jpg

Piligrimų žygis, Brokštėnų dvaro prieeigos, 2018 m.

Liepos_Brokštėnų_dvare_2018.jpg

Piligrimų_žygis_Brokštėnų_dvaro_liepose_paukščio_lizdas_2018_m.jpg

Šimtametės liepos drevėje paukščio lizdas, 2018 m.

Piligrimų_žygis_Brokštėnų_dvaro_akmuo_2018_m.jpg

Didžiuliai akmenys, mena buvusio didelio dvaro laikus, 2018 m.

Piligrimų_žygis_Brokštėnų_dvaro_akmuo1_2018_m.jpg

Vienas jų pasirinktas Brokštėnų kaimo ir dvaro įamžinimui.

Piligrimų_žygis_Poilsis_ant_Brokštėnų_dvaro_akmenų_2018_m.jpg

Trumpas poilsis ant Brokštėnų dvaro akmenų, 2018 m.

Noreikų_rančoje1_2018_m.jpg

Broliai piligrimai Noreikų rančoje, Kiaukuose. Antras iš dešinės stovi Mindaugas Noreika, užaugęs šioje vietoje stovėjusioje sodyboje, 2018 m.

Prie_Bendikinės_Kryžiaus_Pajerubinis_2018-06-03.jpg

Prie protėvių Bendikų Kryžiaus. Jį pastatė senelis Povilas apie 1906 m. po II-osios kelionės į Ameriką. Pajėrubynis, 2018-06-03

Danute_Petkutės_Mikalauskienės_rančoje_Balsiai_2018_m.jpg

Danutes Petkutės Mikalauskienės sodyboje Balsiuose, prie Alfonso Bendiko pastatyto kryžiaus Lietuvos 100-mečiui paminėti. Balsiai, 2018 m.

Vytogala_2018_12_30.jpg

Susitikimas su pusseserėmis Genute Kupriene ir Borone Jankauskiene Vytogaloje. Ką tik į amžinąją kelionę palydėjome pusbrolį Petrą Kasiliauską, 2018 12 30

 Sodyba_2017_m.jpg

Brokštėnai, 2017 m. pavasaris