Įžanga

 


Gerbiami svetainės lankytojai!

Svetainės įkūrimo pradžia 2012 m., 2014 m. ji atnaujinta. 2020 m. pradžioje, įkūrus atskirą svetainę Tūbinėms ir iškėlus kai kuriuos  skyrius, svetainė bendikai atnaujinama

Svetainėje veikia integruotas  GedCom formatu suskaitmenintas gimines medis.

Svetainės struktūrą sudaro skyriai:

Įžanga(pradinis-pirmas puslapis). Čia talpinamas turinys, kita esminė informacija apie svetainę,

100-mečio šventė. Skyriuje talpinama 2012 metais įvykusio giminės susitikimo medžiaga.  

Genealogija. Čia skelbiamos giminės genealoginės lentelės. Jos papildomos pagal gautą naują informaciją. Giminės medis išsiskleidžia pilnomis šakomis pagal alfabetą ir pavardę(atidarius bent vieną savo giminės narį ir paspaudinėjant "Protėviai" arba "Palikuonys").

Gyvenimo knyga. 

Tai pagrindinis skyrius- istorinis, biografinis pasakojimas apie giminės protėvių kilmę, istoriją, apie ilgamečio emigranto, senelio Povilo Bendiko šeimą, jo brolius, gyvenusius Pajėrubynio kaime ir ne kartą keliavusius į Ameriką. 1908 m. Povilas Bendikas, pirko žemę savo naujam ūkiui gimtajame krašte ir keliavo uždarbiauti toliau, nuolat iš emigracijos grįždamas. Istorija, apjungianti kelių  giminės kartų gyvenamąjį laikotarpį, iliustruota išlikusiais dokumentais ir nuotraukomis.

Pastaba: Norint peržiūrėti visą Gyvenimo knygą, svetainėje reikia registruotis.

Kai kuri įdomesnė giminės istorinė medžiaga papildė Tūbinių istoriją svetainėje http://www.tubiniuistorija.lt

Mano ranča. Skyrius vadinamas pagal dainos "Mano Ranča" pavadinimą. Ši daina, sukurta amerikietiškos baladės "Home on the Range" motyvais. Tai daina apie gimtūjų namų šilumą ir ilgesį, apie gamtą ir gimtuosius laukus. Dainuodami šią dainą lietuviškai arba klausydamiesi jos varijantų angliškai, mintimis būname kartu su gimtąja žeme ir tėviške. Įsigilinkime į šios dainos žodžius, ypač į jos originalūjį varijantą. Jinai skambėjo, kai Amerikoje dar nebuvo paskelbta nepriklausomybė, skambėjo tuo metu, kai mūsų protėviai šiame krašte plėšė niekada neartas žemes, medžiojo banginius ir sunkiai dirbo kasyklose giliai po žeme. Ši daina galetų tapti himnu gimtinei, atsiradusiai emigrantų senelių Povilo ir Kazimieros pastangų dėka, ir kurią iki šių dienų išsaugojo mūsų tėvai.

ISTORIJA . Čia pateikiami su gimine susiję straipsniai  pateikiami svetainėje adresu:https://tubiniuistorija.lt/ 

Taip pat talpinama dalis Benjamino Bendiko 2012-2013 m. rinkinio "Bendikų Gyvenimai" medžiagos. Tai Lietuvos Valstybinio Istorijos Archyvo (LVIA) pateiktų dokumentų analizė, galimos kilmės tyrinėjimai, komentarai, trumpi vyresniosios kartos Bendikų gyvenimų faktai ir legenda apie giminės kilmę.


Kviečiame teikti atsiliepimus, siūlymus ir pastabas,

Pagarbiai, svetainės administratorius,

Tado Bendiko(g.~1770- ?) sūnaus Antano Bendiko(1816-1875) jauniausiojo sūnaus Povilo Bendiko(1867-1939) jauniausiojo sūnaus Alfonso Bendiko(1915-1993) jauniausiasis sūnus,

Augenijus Bendikas(g.1953)


 

D Ė M E S I O!- nuo 2020m. pradžios pradėjo veikti svetainė

http://www.tubiniuistorija.lt/  į kurią P E R K E L T I  anksčiau šioje svetainėje buvę puslapiai susiję su Tūbinių miestelio, parapijos kaimų ir krašto istorija