Įžanga

 


Gerbiami svetainės lankytojai!

Svetainės įkūrimo pradžia 2012 m., 2014 m. ji atnaujinta. 2020 m. pradžioje įkūrus atskirą svetainę sukauptai istorinei medžiagai apie Tūbines ir Šilalės kraštą, svetainė bendikai atnaujinta.

Svetainėje veikia integruotas  GedCom formatu suskaitmenintas gimines medis.

Svetainės struktūrą sudaro skyriai:

Įžanga(pradinis-pirmas puslapis). Čia talpinamas turinys, kita esminė informacija apie svetainę.

100-mečio šventė. Skyriuje talpinama 2012 metais įvykusio giminių: Bendikų, Vištartų, Kaulių, Noreikų, susitikimo medžiaga.  

Genealogija. Čia skelbiamos giminės genealoginės lentelės. Jos papildomos pagal gautą naują informaciją. Visas giminės medis išsiskleidžia pilnomis šakomis pagal alfabetą arba pavardę.

(atidarius bent vieną savo giminės narį ir paspaudinėjant "Protėviai" arba "Palikuonys").

Gyvenimo knyga. 

Tai pagrindinis skyrius apie giminę-istorinis, biografinis pasakojimas apie protėvių istoriją ir kilmę, apie ilgamečio emigranto, senelio Povilo Bendiko šeimą, jo brolius, gyvenusius Pajėrubynio kaime ir ne kartą keliavusius į Ameriką. 1908 m. senelis Povilas Bendikas, pirko žemę naujam ūkiui Brokštėnų k. ir vėl keliavo į Ameriką uždarbiauti, nuolat iš emigracijos grįždamas. Istorija, apjungianti kelių  giminės kartų gyvenamąjį laikotarpį, iliustruota išlikusiais dokumentais ir nuotraukomis.

Pastaba: Norint peržiūrėti visą Gyvenimo knygą, svetainėje reikia registruotis.

Kai kuri įdomesnė giminės istorinė medžiaga papildė Tūbinių istoriją. Šių straipsnių turinį galima rasti skyrelyje "Istorija"

Mano ranča. Skyrius vadinamas pagal dainos "Mano Ranča" pavadinimą. Ši daina, sukurta amerikietiškos baladės "Home on the Range" motyvais. Tai daina apie gimtūjų namų šilumą, apie gamtą ir gimtuosius laukus. Dainuodami šią dainą lietuviškai arba klausydamiesi jos varijantų angliškai, mintimis būname kartu su gimtąja žeme ir tėviške. Įsigilinkime į šios dainos žodžius, jos originalūjį tekstą ir muziką. Jinai skambėjo, kai Amerikoje dar nebuvo paskelbta nepriklausomybė, skambėjo tuo metu, kai mūsų protėviai emigrantai šiame krašte plėšė niekada neartas žemes, medžiojo banginius ir sunkiai dirbo kasyklose giliai po žeme. Ši daina galetų tapti himnu gimtinei, atsiradusiai emigrantų senelių Povilo ir Kazimieros pastangų dėka, ir kurią iki šių dienų išsaugojo mūsų tėvai.

ISTORIJA . Čia pateikiami su gimine susiję straipsniai  pateikiami svetainėje:https://tubiniuistorija.lt/ 

Skyrelyje talpinamos istorinių nuotraukų  vinjetės ir dalis Benjamino Bendiko 2012-2013 m. rinkinio "Bendikų Gyvenimai" medžiagos. Tai Lietuvos Valstybinio Istorijos Archyvo (LVIA) pateiktų dokumentų analizė, galimos kilmės tyrinėjimai, komentarai, trumpi vyresniosios kartos Bendikų gyvenimų faktai ir legenda apie giminės kilmę.


Pagarbiai, svetainės administratorius,

Andrejaus Bendiko(~1750* - 1???*) sūnaus

Tado Bendiko(1777- 1846*) sūnaus

Antano Bendiko(1816-1875) jauniausiojo sūnaus

Povilo Bendiko(1867-1939) jauniausiojo sūnaus

Alfonso Bendiko(1915-1993) jauniausiasis sūnus,

Augenijus Bendikas(g.1953) 

 

* pažymėtos datos tikslinamos. Kviečiame teikti atsiliepimus, siūlymus ir pastabas