Kelionės ir žygiai

"Jei mes gyvename širdyse tų, kurie lieka po mūsų, vadinasi, mes nemirštame" /Tomas Kambelas/


Piligriminė_kelionė-pasiruošimas.jpg

Bendikų susitikimų vieta protėvių žemėje, prie senolių tvenkinio, Brokštėnų k. Čia gimė daugelio sumanymų pradžia. Viena iš jų piligriminė kelionė pėškomis, po senelių ir artimiausių kaimynų apgyventas apylinkes, iki Brokštėnų dvaro.

Piligriminė kelionė

Piligrimų_žygis1_2018_m.jpg

  Pasiruošimas žygiui ir dalyviai, 2018 m.

 Piligrimų_žygis2_2018_m.jpg

 Išlydėtuvės į piligrimų žygį 2018 m.

Piligrimų_žygis3_2018_m.jpg

 Piligrimų žygiui pasiruošę, nuotrauka prisiminimui, 2018 m.

 Piligrimų_žygis5_2018_m.jpg

Žygio detalės sutikrintos pagal žemėlapį, 2018 m 

 

 Piligrimų_žygis_susitikimas_su_Alfonsu_Dapkumi_Jakaičių_k._2018_m.jpg

Susitikimas su Jakaičių k. gyventoju Alfonsu Dapkumi, 2018 m

Piligrimų_žygis_Jono_ir_Stasio_Žilių_tėviškė1_Dargalių_k._2018_m.jpg

Jono ir Stasio Žilių tėviškėje , Dargalių k., 2018 m.

Piligrimų_žygis_Jono_ir_Stasio_Žilių_tėviškė2_Dargalių_k._2018_m.jpg

Buvusioje Prelato Stasio Žilio tėviškėje gyvena jauna šeima , Dargalių k., 2018 m.

 Piligrimų_žygis6_2018_m.jpg

 Žilių sodybos panorama, Dargalių k. Dešinėje kelias Šiauduva Tūbinės, 2018 m.

 Piligrimų_žygis7_2018_m.jpg

Keliukas pro Jankauskų, Mockų, Dobrovolskių, Ambrozų sodybas,

link Drūkteinių, 2018 m.  

Piligrimų_žygis_Jankauskų-Mockų-Dobrovolskių-Ambrozų_Drukteinių_keliukas_Brokštėnų_k._2018_m.jpg

Artėjame prie buv. Zenono Drūkteinio sodybos

Piligrimų_žygis8_Jankauskų-Mockų-Dobrovolskių-Ambrozų_Drukteinių_keliukas_Brokštėnų_k._2018_m.jpg

Drukteinių-Kėblų keliukas, Brokštėnų k., 2018 m.

Piligrimų_žygis_Drukteinių_-Kėblų_keliukas1_Brokštėnų_k._2018_m.jpg

Toliau pro senają eglę link Nikodemo Dekerio ir buv. Petravičių dvaro, Kėblų sodybos.

Piligrimų_žygis_Drukteinių_keliukas_Brokštėnų_k._2018_m.jpg

Nuo Drūkteinių sodybos keliukas veda link Brokštėnų dvaro, 2018 m.

Piligrimų_žygis-Nikodemo_Dekerio_sodybos_likučiai_2018_m.jpg

 Nikodemo Dekerio sodybos likučiai, 2018 m.

Piligrimų_žygis-Nikodemo_Dekerio_sodybos_likučiai1_2018_m.jpg

Nikodemo Dekerio sodybos likučiai, 2018 m.

Piligrimų_žygis-_link_Brokštėnų_dvaro_2018_m.jpg

Tolumoje,  Brokštėnų dvaro liepų  alėja, 2018 m

Piligrimų_žygis_Brokštėnų_dvaro_liepos_2018_m.jpg

Piligrimų žygis, Brokštėnų dvaro prieeigos, 2018 m.

Liepos_Brokštėnų_dvare_2018.jpg

Piligrimų_žygis_Brokštėnų_dvaro_liepose_paukščio_lizdas_2018_m.jpg

Šimtametės liepos drevėje paukščio lizdas, 2018 m.

Piligrimų_žygis_Brokštėnų_dvaro_akmuo_2018_m.jpg

Didžiuliai akmenys, mena buvusio didelio dvaro laikus, 2018 m.

Piligrimų_žygis_Brokštėnų_dvaro_akmuo1_2018_m.jpg

Vienas jų pasirinktas Brokštėnų kaimo ir dvaro įamžinimui.

Piligrimų_žygis_Poilsis_ant_Brokštėnų_dvaro_akmenų_2018_m.jpg

Trumpas poilsis ant Brokštėnų dvaro akmenų, 2018 m.

Noreikų_rančoje1_2018_m.jpg

Broliai piligrimai Noreikų rančoje, Kiaukuose. Antras iš dešinės stovi Mindaugas Noreika, užaugęs šioje vietoje stovėjusioje sodyboje, 2018 m.

Prie_Bendikinės_Kryžiaus_Pajerubinis_2018-06-03.jpg

Prie protėvių Bendikų Kryžiaus. Jį pastatė senelis Povilas apie 1906 m. po II-osios kelionės į Ameriką. Pajėrubynis, 2018-06-03

Danute_Petkutės_Mikalauskienės_rančoje_Balsiai_2018_m.jpg

Danutes Petkutės Mikalauskienės sodyboje Balsiuose, prie Alfonso Bendiko pastatyto kryžiaus Lietuvos 100-mečiui paminėti. Balsiai, 2018 m.

Vytogala_2018_12_30.jpg

Susitikimas su pusseserėmis Genute Kupriene ir Borone Jankauskiene. Vytogaloje, 2018 12 30

 Sodyba_2017_m.jpg

Brokštėnai, 2017 m. pavasaris


Tomo Fetingio žygis motociklais, 2008 m.

Iš Hamburgo m. Vokietijoje iki buvusios senelio Antano Fetingio sodybos Šikšnių kaime, Taurages rajone.

Prieš keletą metų dviem motociklais iš Vokietijos savo senelių gimtas vietas jau antrą kartą lankė anūkas Tomas. Šį kartą atvyko jau su žmona Mandy ir su konkrečiu tikslu: susirasti kaimą ir sodybą, kur gyveno ir iš kur 1944-aisiais, artėjant raudonajai armijai, su arkliais kinkytais vežimais, išvažiavo jo mažametis tėvas ir seneliai.


Tomas Mandy

Fettings711

Pirmas sustojimas Lietuvoje, nakvynė ir poilsis Šiauliuose

Artėjant prie kelionės tikslo, Šikšnių kaimo Tauragės rajone, Tomas labai jaudinosi, o pasirodžius tėvo gimtinės medžiams, paprašė sustoti, ilgokai  žvalgė laukus menančius senelių gyvenimą.


fettinngs ccv v
 

Atsistojo Tomas, tame pačiame kelyje kuriuo, bėgdami nuo artėjančio fronto ir sovietinės santvarkos, prieš 70 metų su trimis mažamečiais vaikais ir mantos prikrautu vežimu, visam laikui gimtuosius namus paliko ir į nežinią išvyko Fetingių šeima.

Atradęs savo gyvenime senelio Antano(Otono) Fetingio ūkio laukus  ir tėvelio Liudo  gimtinę, Tomas iš džiaugsmo nesitvėrė savo kailyje, daug kalbėjo, paveikslavo, apėjo visus jos kampus, palėpes ir ūkinius pastatus, džiaugėsi radęs  senų rakandų, susijusių su tuometiniu ūkiniu gyvenimu.

Ką apmastė Tomas , pasiekęs savo tikslą Šikšnių kaimą Tauragės rajone, giliai susijaudinęs, po ilgos kelionės motociklais, buvusiame senelio, Vainuto pasienio  policijos pareigūno, Antano Fetingio ūkyje,  sodyboje apėjęs visus kampus, atsisėdęs prie krosnies, kur  prieš 70 metų šeimos židinį kūreno jo seneliai Bronislava Bendikaitė ir Antanas Fetingiai, o palaukėmis sklaidėsi tėvelio Liudo, dėdės  Broniaus ir tetos Vandos  vaikystės gyvenimo klegesiai?

svetainpak 003 

Aplankę Fetingių gimtajį Šikšnių kaimą Tauragės rajone, užsukome  į  Brokštėnus, Tomo prosenelių Povilo ir Kazimieros Bendikų buvusį ūkį.

Tomas  labai džiaugėsi, kad įvykdė savo kelionės tikslus. Važiuodamas į Lietuvą aplankė ir  žmonos močiutės gimtasias vietas Lenkijoje, kur anksčiau buvo Vokietija ir savo senelių gimtasias vietas Lietuvoje. Jam buvo labai įdomu, kad kaip tik tuo metu parduodamas, buvęs senelių ūkis Šikšnių kaime su visu 16 hektarų žemės, kainuoja tiek kiek 5 arai žemės Hamburge, kurio apylinkėse dabar gyvena. Visą savo gyvenimą pragyvenęs Lenkijoje ir Vokietijoje, savo močiutės iš Lietuvos kalbos neišmoko, tačiau tai netrukdo jam gerai jaustis senelių tėvynėje ir yra tikras giminės patrijotas, nutiesęs tiltus iš praeities į šią dieną.

Gerai įvaldęs kulinaro specialybę Tomas, vardą pagal tėvų norą gavęs nuo a.a.mūsų brolio Tomo, jau daug metų atsakingas už kelių restoranų Vokietijoje virtuvės paslaptis, nesenai susilaukė ir dviejų atžalų prie dviejų jau suaugusių vaikų. Ši graži šeimyna ir toliau planuoja keliones jau paaugus vaikams, gyvena nesenai įsigytame nuosavame name Vokietijoje.

Seneliai ir tėvai

Fetingggiai

Bronė Bendikaitė su vyru Antanu 1927m., savo vestuvių dieną

Bronyte Bendikaitė Fetingene 15 m

Bronytė nuotraukoje kairėje, 1924 m.

Bronius su Liudu
Atgimimas1 003
 

Liudovikas su anukais2

Liudas Fetingis su anūkais

Fetingiai4

Liudas Fetingis su anūkėle, 2015 m

Fetingiai2

Tomas su sūnumi Adamu

Fetingiai5 

Tomo žmona Mandy su savo atžala.

Fetingiai7

Fetingiai6 

Tomas darbo zonoje

Fetingiai3

 Mandy su sūnumi

Olaf 001

Fetingiai1

Happy!!!

Mandys family

 Palmyros Kučinskaitės  kelionės į Lietuvą

Palmysa su alf