Kelionės motociklais, 1977-1980

Autorius Augenijus. Posted in Kelionės ir žygiai

 

Keliautojų istorijos

83308252_611714579421895_984711146273505280_n.jpg

Prie skulptūros nenuilstančiam keliautojui, motociklininkui Antanui Poškevičiui, kuris buvo pasirinktas kaip Lietuvos motociklininkų simbolis. Skulptorius Arūnas Sakalauskas, architektai Vaidotas Dapkevičius, Vladas Balsys, idėjos autorius Aurimas Mockus.

Skulptūros vieta Klaipėdoje simbolinė. Būtent šioje vietoje buvo įkurtas pirmasis Lietuvoje motociklininkų klubas (seniau Grabenstrasse-7). Siekiant įamžinti motociklizmo Lietuvoje ištakų pradžią buvusio pirmojo automobilių ir motorračių klubo, vadinamojo "clubhouse’o", vietoje pastatytas paminklas, kuriame atsispindi ir pirmasis pasaulyje serijinis motociklo modelis "INDIAN – SCOUT 101". Vienas pirmųjų šalies baikerių buvo Antanas Paškevičius – Poška, kuris drauge su kitu žinomu keliautoju Matu Šalčiumi, 1928 metais išvyko motociklu iš Lietuvos į Indiją ir apie tai parašė knygų seriją "Nuo Baltijos iki Bengalijos"...


Pirmyn po Lietuvą 

Augenijaus kelionės Kuršių Nerija3

Su kompanija Kuršių Nerijoje su 8-iais motociklais, 1979 m.

cvbcxvbv

Augenijaus šeima bnf

Krymas19

Istorijos autorius ir būsimoji jo žmona Nastė sėdi iš dešinės 3-4.


Kaunas-Kijevas-Simferopolis-Jalta-Novorosijskas(Abhazija), Suchumis- Armėnija, Azerbaidžanas, Gruzija, 1977 m.

Kelionės pradžia.jpg

Kelionei su plieniniais žirgais pasiruošę, 1979 m.

Kelionės Kiev

Kelionės 1978 1980 m fghjg

Augenijaus šeima 005cvbcv

Garsiajame Pečoros vienuolyne, pabuvojome katakombose kur daug amžių laikomos mirusių vienuolių mumijos. Vėliau šie požemiai buvo uždaryti.

Augenijaus šeima 012 2

Iš_Egio_albumo_2018_01_06_026-krymas.jpg

Akmenine lova 3 

Akmeninė lova1

Nakvynei praversdavo ir XIII-ojo, akmens amžiaus guolis iškirstas oloje.

Iš_Egio_albumo_2018_01_06_039-krymas.jpg

 

Karpati Jalta Novorosijsk

Juodoji jūra, Jalta-Novorosijsk.

Augenijaus kelionės Jalta Novorosijsk

1979 M

Šiaurės Kaukazas Goluboe ozero

Pakelyje prie Ricos ežero, gilusis "Galuboe ozero"

Osetinų Karo kelias

Gruzinų Karo kelyje. Tūkstantinės avių bandos, iš kalnų pervaromos į pievas slėniuose, privertė gerokai palaukti.

Gruzinų Karo kelyje2

Giliai apačioje sraunusis Terekas

Gruzinų Karo kelyje1

Trumpas sustojimas apžvalgos aikštelėje. Apačioje kalnų kelio serpantinai.

Kalnų transportas2

Atėjo vietiniai Ingušai, 1989 m rugsejis.jpg

Šioje vietoje, kalnuotos Ingušijos slėnyje, 1979 m. rugpjūčio mėn. įvyko atsisveikinimas su vienu kelionės draugu, motociklu Java 350. Už tinkamą kainą jis atiteko tūkstantinės avių bandos ganytojui Šiaurės Kaukazo Ingušijos kalnuose. Grįžimas namo traukiniu maršrutu: Nalčikas-Beslanas-Maskva-Ryga-Šiauliai.


Kaunas-Užkarpatė, Odesa, 1978 m.

Užkarpatė 1978 m

Guculų kraštas už Karpatų kalnųAugenijaus kt 072ghf

Augenijaus užkarpate1

Karpati Jaremča

Augenijaus per upę1Arkliu girdymas

"Arklių girdymas" prie Juodosios jūros, šalia Odesos, 1978 m

Augenijaus kelionės Krymas1 

Keliones į Karpatus, Krymą ir 2 kartus į Kaukazą plieninis žirgas atlaikė įveikdamas kalnus, ledinį vandenį ir tūkstančius kilometrų, 1979 m.


Kelionių atgarsiai praėjus dešimtmečiams...

 Buvusių mokslo draugų Žygiai motociklais Jawa-350, 1977-1980m. Romo, Augio, Rimo ir Egio nuotraukos apie 1977m.jpg

Buvusių Kauno Politechnikos Instituto bendramokslių patirti įspūdziai kelionėse motociklais Jawa-350 1977-1980 m. išliko atmintyje visam gyvenimui. Barzdotų keliauninkų Romo, Augio, Rimo ir Egio nuotraukos darytos apie 1977 m.

 Moto kelionių prisiminimų vakaras1, Kaunas 2018.02.09.jpg

Kvietimas į moto žygių prisiminimų vakarą Kaune, 2018 m.

Praėjus 40-čiai metų, kelionių motociklais entuziastas Egidijus Randis Kauno rokerių klube suorganizavo prisiminimų vakarą su skaidrių demonstravimu.

Egidijaus_renginys_rokerių_klube_Kaune2_2018_m.jpg

Prisiminimų vakaro akimirkois Kauno rokerių klube, 2018 m.

Egidijaus_renginys_rokerių_klube_Kaune_2018_m.jpg

Egidijaus_renginys_rokerių_klube_Kaune3_2018_m.jpg

Egidijaus_renginys_rokerių_klube_Kaune1_2018_m.jpg

 Egidijus_su_sūnumi_Mantvydu_2019_m.jpg

Egidijus trasoje su rokerių klubo prezidentu, sūnumi Mantvydu, 2019 m.

Egidijaus_žirgas_Harlej_Dawidson_2021_m.jpg

Egidijaus garaže Harlej Dawidson su priekaba. 2021 m. vasarą  šiuo motociklu aplankyti rokeriai keletoje Europos šalių.

Svečiuose_pas_Egidijų_garaže._Kaunas_2021_m.jpg

Mintyse nauji kelionių planai...pas Egidijų garaže Kaune, 2021 m. rugpjūtis.

 (bus tesinys)


Tomo Fetingio ir jo žmonos Mandy žygis motociklais, 2008 m.

Kelionė iš Hamburgo m. Vokietijoje iki buvusios senelio Antano Fetingio sodybos Šikšnių kaime, Taurages rajone.

Prieš keliolika metų dviem motociklais iš Vokietijos savo senelių gimtas vietas jau antrą kartą lankė anūkas Tomas. Šį kartą atvyko jau su žmona Mandy ir su konkrečiu tikslu: susirasti kaimą ir sodybą, kur gyveno ir iš kur 1944-aisiais, artėjant raudonajai armijai, su arkliais kinkytais vežimais, išvažiavo jo mažametis tėvas ir seneliai.


Tomas Mandy

Fettings711

Pirmas sustojimas Lietuvoje, nakvynė ir poilsis Šiauliuose

Artėjant prie kelionės tikslo, Šikšnių kaimo Tauragės rajone, Tomas labai jaudinosi, o pasirodžius tėvo gimtinės medžiams, paprašė sustoti, ilgokai  žvalgė laukus menančius senelių gyvenimą.


fettinngs ccv v

Sodyba Fetingių palikuonį po 70 metų pasitiko apaugusi medžiais ir negyvenama


 MG 6126cv1 fettiinnggs1 


 MG 6133cgb

Atsistojo Tomas, tame pačiame kelyje kuriuo, bėgdami nuo artėjančio fronto ir sovietinės santvarkos, prieš 70 metų su trimis mažamečiais vaikais ir mantos prikrautu vežimu, visam laikui gimtuosius namus paliko ir į nežinią išvyko Fetingių šeima.

Atradęs savo gyvenime senelio Antano(Otono) Fetingio ūkio laukus  ir tėvelio Liudo  gimtinę, Tomas iš džiaugsmo nesitvėrė savo kailyje, daug kalbėjo, paveikslavo, apėjo visus jos kampus, palėpes ir ūkinius pastatus, džiaugėsi radęs  senų rakandų, susijusių su tuometiniu ūkiniu gyvenimu.

Ką apmastė Tomas , pasiekęs savo tikslą Šikšnių kaimą Tauragės rajone, giliai susijaudinęs, po ilgos kelionės motociklais, buvusiame senelio, Vainuto pasienio  policijos pareigūno, Antano Fetingio ūkyje,  sodyboje apėjęs visus kampus, atsisėdęs prie krosnies, kur  prieš 70 metų šeimos židinį kūreno jo seneliai Bronislava Bendikaitė ir Antanas Fetingiai, o palaukėmis sklaidėsi tėvelio Liudo, dėdės  Broniaus ir tetos Vandos  vaikystės gyvenimo klegesiai?

svetainpak 003 

Aplankę Fetingių gimtajį Šikšnių kaimą Tauragės rajone, užsukome  į  Brokštėnus, Tomo prosenelių Povilo ir Kazimieros Bendikų buvusį ūkį.

Tomas  labai džiaugėsi, kad įvykdė savo kelionės tikslus. Važiuodamas į Lietuvą aplankė ir  žmonos močiutės gimtasias vietas Lenkijoje, kur anksčiau buvo Vokietija ir savo senelių gimtasias vietas Lietuvoje. Jam buvo labai įdomu, kad kaip tik tuo metu parduodamas, buvęs senelių ūkis Šikšnių kaime su visu 16 hektarų žemės, kainuoja tiek kiek 5 arai žemės Hamburge, kurio apylinkėse dabar gyvena. Visą savo gyvenimą pragyvenęs Lenkijoje ir Vokietijoje, savo močiutės iš Lietuvos kalbos neišmoko, tačiau tai netrukdo jam gerai jaustis senelių tėvynėje ir yra tikras giminės patrijotas, nutiesęs tiltus iš praeities į šią dieną.

Gerai įvaldęs kulinaro specialybę Tomas, vardą pagal tėvų norą gavęs nuo a.a.mūsų brolio Tomo, jau daug metų atsakingas už kelių restoranų Vokietijoje virtuvės paslaptis, nesenai susilaukė ir dviejų atžalų prie dviejų jau suaugusių vaikų. Ši graži šeimyna ir toliau planuoja keliones jau paaugus vaikams, gyvena nesenai įsigytame nuosavame name Vokietijoje.

Tomo seneliai ir tėvai

Fetingggiai

Bronė Bendikaitė su vyru Antanu Fetingiu, 1927m., savo vestuvių dieną


Fetingene atvyko1 
Brolis ir sesuo, Alfonsas Bendikas ir Tomo močiutė Bronislava Fetingienė

Bronius su Liudu

Pusbroliai Bronius ir Liudas Fetingiai iš Lenkijos, apsilankę gimtuose kraštuose po 35 m.

 Broliai ir pusbroliai2

Susitikimas Brokštėnuose pirma kart po "geležinės sienos" atvėrimo, atvykus pusbroliams iš Lenkijos, 1988 m.

Tomo tėvai, Liudo Fetingio šeima 

                 Liudvik ir Marija Fetings1966 m Mielecin Liudas ir Marija uzrasas ant 1966 m nuotraukos DSC00015

Liudas Fetingis 

Atgimimas1 003

 

Liudas atvykęs iš Lenkijos su žmona Marija svečiuose Šiauliuose apie 1990-uosius metus

 

Liudovikas su anukais2

Liudas Fetingis su anūkais

Fetingiai4

Liudas Fetingis su anūkėle, 2015 m

Fetingiai2

Tomas Fetings su sūnumi Adamu.

Fetingiai5 

Tomo žmona Mandy su savo atžala Rikarda.

Fetingiai7

Fetingiai6 

Tomas darbo zonoje

Fetingiai3

 Mandy su sūnumi

Olaf 001

Fetingiai1

Happy!!!

Mandys familyMandy šeimos sausainiai. Vokietija, Hamburgo priemiestis.