Giminių genealoginės lentelės

Posted in Bendikų giminės medis

 

 

 Seniausieji giminių METRIKAI ir genealoginės lentelės 

Mačaičių genealogija 2022 04 25 (projektas)

Mačaičių_genealogija_2022_04_25_projektas.jpg

Bendikai, Noreikai, Vištartai, Judžentai ir kt. giminės


 

Genealogija Bendikai I, 1750 - 2022 m.

Genealogija_Bendikai_I_1750_-_2021_lapas_2-metrikai.jpg

Papildyta seniausiais įrašais 2022 04 25, METRIKAI 1750-1843


Noreikai, Daukilai, Lebrikai

Genealogija_Noreikai_Daukilai_Lebrikai_2022_04_25.jpg

Noreikai ir Daukilai, Lebrikai GENEALOGIJA, papildyta 2022 02 02

Noreikai ir Daukilai, METRIKAI, 1830-1920

Protėviai1_Noreikai_ir_Daukilai_2021.jpg

Jacevičių_-Eleonoros_Bendikienes_genealogija.jpg

Eleonoros Jacevičiūtės(Judžentovnos) Bendikienes genealogija. Sudaryta pagal Benjamino B. pateiktą medžiagą


Dėmesio! 

Žemiau pateikiami dokumentai, genealoginės lentalės ir giminių medžiai paveislėlių formatu, kitur sunkiai įskaitomi. Visa genealogiją pagal vietovę arba pavardę žiūrėti skyriuje https://www.bendikai.lt/genealogija

Pastaba: kad lengviau surasti norimą giminės šaką, reikia atsirinkti nors vieną giminės narį pagal pavardę ir spragtelėti -Protėviai- arba -Palikuonys.

Giminių medžiai sudaryti 2012-2013 m.

Medis_Bendikų1.jpg

BENDIKAI

Vištartų_medis1.jpg

VIŠTARTAI

Noreikų_medis1.jpg

NOREIKAI


Elektroninėse duomenų bazėse, kurias sudaro Amerikos ir Europos istorinių dokumentų kartotekos, Valstybes archyvai, Elis salos(New York,JAV),Hamburgo(Vokietijos), kitų jūrų uostų imigrantų registracijos knygos, laivų keleivių sarašai, Amerikos piliečių natūralizacijos, Amerikos ir Kanados gyventojų surašymo duomenų bazėse, surasta apie 15 istorinių dokumentų apie senelį Povilą Bendiką, žmoną Kazimierą Bendikienę - Vyštartaitę, sūnų Joną - Aloyzą Bendiką, Jono seserį Mariją Kučinskienę, Marijos dukteris Palmyrą ir Ksaverą; senelės Kazimieros brolį Jurgį Vyštartą, t.p. mamos Stanislavos Bendikienės brolį Feliksą Noreiką. Vienas seniausių ir svarbiausių iš atrastų dokumentų yra Povilo ir Kazimieros sutuoktuvių Čikagoje Licenzija. 
Remiantis surinkta medžiaga ir paieškų rezultatais, pirmasis senūjų Bendikų giminės medis sudarytas  JAV -Acestry.com svetainėje, kurioje patalpintos ir nuotraukos iš giminių-emigrantų gyvenimo už Atlanto, taip pat prisegti rasti atitinkami istoriniai dokumentai.  
    è  JAV -ACESTRY.COM 
 Faktai, kuriuos atskleidė Valstybinis istorijos archyvas parodė, kad mūsų proprosenelis, taip pat Kiaukų kaimo gyventojas Tadas Bendikas. Jis su žmona Judita Šlažaite(1777-1833) iš viso turėjo 3 sūnus: Antaną(prosenelis), Aleksandrą, Tadą ir 3  seseris: Marijoną, Barborą ir Margaritą.

Didžiausi netikėtumai laukė visų  gavus duomenų apie prosenelio Antano Bendiko ir Eleonoros Jacevičiūtės Bendikienės šeimos istoriją. Iš viso prosenelio Antano Bendiko šeimoje gimė ir augo 11 seserų ir brolių. Pagal iš Lietuvos Valstybinio Istorijos Archyvo gautus duomenis atitinkama tvarka  sudėtos genealoginės lentelės išsiskleidžia skyriuje GENEALOGIJA - žr. "pagal pavardę",o suradus reikiamą pavardę, spausti "proteviai" arba "palikuonys".

LVIA pateikta archyvų medžiaga, 2013 m. 

   Pagal užklausimą dėl Bendikų genealogijos, 2013 metais archyvo(LVIA) pateikta medžiaga: 

LVIA ataskaita į genealoginį paklausimą Bendikų2 2013m

LVIA Genealoginė lentelė Bendikų 2013m

Iš LVIA gautos genealoginės lentelės ir patvirtintos dokumentų kopijos

LVIA 1810.04.24 Marijonos Bendikaitės gimimo
LVIA-1810.04.24-Marijonos Bendikaitės gimimo
LVIA 1812. 05.25 Barboros B. gimimo
LVIA-1812. 05.25-Barboros B. gimimo
LVIA 1814.10.17 Tado Bendiko gimimo
LVIA-1814.10.17- Tado Bendiko gimimo 
LVIA 1816m Antano Bendiko gimimo
LVIA-1816 m Antano Bendiko gimimo 
LVIA 1819m Juditos Šlažaites
LVIA-1819m Margaritos gimimo
  
LVIA 1822m Aleksandro Bendiko gimimo
LVIA-1822m Aleksandro Bendiko gimimo
LVIA 1833m Juditos Šlažaitės 56m mirties
LVIA-1833m Juditos Šlažaitės Bendikienės, 56m mirties
LVIA 1843m Antano ir Eleonoros vedybos12
LVIA-1843m Antano ir Eleonoros vedybos
  
LVIA 1845m Ieve Bendikaitė A
LVIA-1845m Ievos Bendikaitės gimimo, A
LVIA 1847 03 28 Vincento mirties
LVIA-1847 03 28 Vincento Bendiko mirties
LVIA 1848 03 30 Marijonos gimimo
LVIA-1848 03 30 Marijonos gimimo
LVIA 1852 02 12 Tado B. 30m. ir Apolonijos Brazauskaites 18m. vedybos
LVIA-1852 02 12 Tado B. 30m. ir Apolonijos Brazauskaites 18m. vedybos
LVIA 1853 05 26 Antano B.gimimo2
LVIA-1853 05 26 Antano B. gimimo
LVIA 1856 02 09 Kazimiero gimimo
LVIA 1856 Kazimiero gimimo2
LVIA-1856-Kazimiero gimimo
LVIA 1858 04 15 Liudvikos gimimo
LVIA-1858 04 15 Liudvikos gimimo
,
LVIA 1860m Pranciškos gimimo
LVIA-1860 08 21 Pranciškaus?(LVIA rašė kad Pranciškos gimimo; greičiau kunigo klaida?)
LVIA 1860 04 19 Tado Bendiko s.Tado mirties
LVIA-1860 04 19 Tado Bendiko s.Tado mirties
LVIA 1864 10 16 Pranciškaus Bendiko gimimo
LVIA-1864 10 16 Pranciškos Bendikaitės (Archyvas rašė kad sūnaus Pranciškaus gimimas?)
LVIA 1846 04 06 Vincento gimimo
LVIA-1846 04 06 Vincento gimimo
LVIA 1850 07 19 Onos gimimo
LVIA-1850 07 19 Onos gimimo

LVIA 1867m Povilo gimimo

LVIA 1867m Povilo gimimo1
LVIA-1867m Povilo gimimo1
LVIA 1870 08 07 Eleonoros BendikaitesA. gimimoLVIA 1870m. Eleonoros BendikaitesA. gimimo1
LVIA-1870 08 07 Eleonoros Bendikaites, A. gimimo
Antanas_Bendikas_70_m_1875_m.jpg
Antano Bendiko 70 m. mirtis, paliko našle žmoną Eleonorą Judžintaitę, sūnus Antaną, Kazimierą, Pranciškų, Povilą,  dukras Oną, Liudviką, Prancišką, ir Eleonorą  1875 m. vasario 8 d. Kunigas Petrikovičius palaidojo Tūbinių kapinėse 10d. Augenijaus 2021 06 30 d. įrašas.
LVIA 1890m Eleonoros mirties
LVIA-1890 našlės Eleonoros 70 m.  Eleonoros Judžintaitės Bendikienės  mirtis. Paliko sūnus (Antanas jau miręs) Kazimierą, Pranciškų, Povilą,  dukras Oną, Liudviką, Prancišką, ir Eleonorą  1890 m. spalio 22 d. Kunigas Grigorijus palaidojo velionę Šilales kapinėse 24 d. Augenijaus archyvo 2021m.  įrašas.

LVIA 1901.09.02 Jono BendikoIvan krikšto 

LVIA-1901m Jono Bendiko(Ivan) krikšto

    LVIA 1903 Marijos gimimo

LVIA-1903-Marijos gimimo

Bendika_Franciska_Antonovka_40_m_divica_1908-04-18.jpg

1908 04 18 Paakmenio k. nuo džiovos mirė netekėjusi 40 m Pranciška Bendikaitė, Antano dukra; tikėtina kad ji gimė 1864 m. o ne brolis Pranciškus, kaip pazymėjo LVIA; ten kur kunigas padarė klaida,- parašė kad krikštijo 1960 m dukrą Prancišką; ir 1964 m dukrą Prancišką.

LVIA 1909 Bronislavos gimimo

LVIA-1909- Bronislavos gimimo

LVIA 1913m Kazimieros gimimo

LVIA-1913 m Kazimieros gimimo

LVIA 1915m Alfonso gimimo

LVIA-1915m Alfonso gimimo

LVIA 1916m Pranciškaus Bendiko mirties

LVIA-1916m Pranciškaus Bendiko mirties

LVIA 1917m Kazimiero mirties

LVIA-1817m Kazimiero mirties

LVIA 1931m Liudvikos Bendikaitės mirties

LVIA-1931m Liudvikos Bendikaitės mirties

LVIA 1939m Povilo mirties

LVIA-1839m sausio mėn 19-21 d. Povilo mirties


 Papildomai Augenijaus B. surinkta medžiaga

Anos_Bendzykaitės_gimimas_Andrea_Bendzykis_ir_Rašelė_Brazaitė_1673_01_07.jpg

Anos Bendzykaitės gimimas, Andrea Bendzykis(lenk. gal būti gimine)) ir Rašelė Brazaitė, 1673 01 07. 

Gimė_Catarina_-Kipsraitė-_tėvai_Cristoforas_Kipsraitis_ir_J-Karina_Bendikaytė_Liūdininkai_Michaelis_Rymkaitis_ir_Regina_Kipsraitė_iš_Balsių_1694_04_08.jpg

Gimė Catarina -Kipsraitė- tėvai Cristoforas Kipsraitis ir J-Karina Bendikaytė, Liūdininkai Michaelis Rymkaitis ir Regina Kipsraitė iš Balsių, 1694 04 08 (Gal būti gimine)

TOMOBE3.JPG

Thaddum Bendyk krikštas(matosi kaip Thomam), 1777 kovo 5 d. 184 psl (Šilales gimimai 1766-1790-k.)

Pagal surinktus duomenis tikėtina kad tai proprosenelio Thadeo, -Tado Bendiko krikšto įrašas. Tėvas Andrejus Bendykas, mama Magdelena Ambrazsiciowna, Vabolių k. Liūdininkai Georgijus Ambrazewicius, Judita Ambrazeviczivna.

Agnetės_Bendykovnos_gimimas_Tėvas_Andrejuss_Bendikas_Motina_Anna_Ambrozewiciowna_Balsiai_1780_01_19-7_psl.jpg

Agnetės Bendykovnos gimimas, Tėvas Andrejuss Bendikas, Motina Anna Ambrozewiciowna, Balsiai, 1780 01 19-7 psl

Agnetes_Bendykovos_vestuves_su_Joanu_Maslov_1800-01-24.jpg

Jono Maslo ir Agnetės Bendykowos vestuvės, liūdininkai Jozepas Balčius ir Matias Trepas, 1800 sausio 24

Jozephum_Thaddko_Bendikas_ir_Juditta_Šlažovna_sūnus1_1808_03_08.jpg

Josepo Bendiko krikštas, Tevai Tadas Bendykas ir Judita Šlaziova, liūdininkai Agneta Bendikaitė Maslova su Antonijum Šlažiumi, 1808-03-08, psl 75

Mačaičio_Jono_40_m_iš_Kiaukų_vedybos_su_Rozalija_Jokubaityte30_m._našle._Jaun._tevai_Jonas_Mačaitis_ir_Marijana_Bendikaite_Jaunosios_Kazlauskai_1891.jpg

Mačaičio Jono 40 m(gimes 1851 m.) iš Kiaukų vedybos, su Rozalija Jokubaityte, 30 m. našle. Jaunojo tevai- Jonas Mačaitis ir Marijana Bendikaitė, Tado(gimusi  1810 m. ), Jaunosios -Kazlauskai  Liūdininkas B. Kazlauskis Pranciškus Kazlauskis ir Kazimieras Astrauskis ir 1891 m.

Bendikaitės_Marijos_ir_Kučinsko_Izidoriaus_vestuve_1920_02_10.jpg

Bendikaitės Marijos ir Kučinsko Izidoriaus vestuve, 1920 02 10

Marijos vestuvės  vyko  ta pačią dieną, t.y. kartu su sesers Zofijos -Kaulių vestuvėmis.

Kauliaus_ir_Zofijos_Bendikaites_vestuve_kartu_su_Marija_Bendikaite_ir_Kučinsku_Izidoriumi1920-02-10.jpg

Kauliaus ir Zofijos Bendikaites vestuve, kartu su Marija Bendikaite ir Kučinsku Izidoriumi 1920-02-10Bendiko_Povilo_dukrų_Marijos_ir_Zofijos_vestuves_krtu_1920.jpg

Bendiko Povilo dukrų Marijos ir Zofijos vestuves, kartu, 18-19 įrašai saraše, 1920

NOREIKAI

Daukilienė_Barbora-Lebrikaite_ot_goriacki_Liko_Matveju_57_m_paliko_sunų_Petra_Kazimira_ir_dukra_Teodorą_1907_m.jpg

Obelyno k. nuo karštinės mirė 57 m Daukilienė Barbora-Lebrikaite, Liko Matvejus, paliko sunų Petra Kazimira ir dukra  Teodorą, palaidota parapijos kapinėse(Šilalės), 1907 m.

Noreikos_Juozo_krikštas_Tėvai_Simeonas_ir_Marijana-Mačaitytė_Noreikai_1990_03_16.jpg

Noreikos Juozo krikštas, Tėvai Simeonas ir Marijana-Mačaitytė, Noreikai, 1990 03 16

Kiaukuose_mirė_Noreika_Jurijus_Michailas_79_m.liko_Sūnus_Semionas_Pavelas_Josifas_dukros_Rozalija_Konstancija_Barbora_palaidotas_Tūbinių_kapinese_1908_m.-01-14.jpg

Kiaukuose mirė 79 m. Jurijus(Jurgis)Noreika, Michailo sūnus; liko sūnus Semen(Simeonas), Povilas(Pavel), Juozas (Josifas) dukros Rozalija, Konstancija, Barbora. Palaidotas Tūbinių kapinese, 1908 -01-14 


1845 m. Brokštėnų, Tūbinių, Kiaukų k. gyventojų sarašas.

74

61

62

 71

72

64

63

65

66

67

68

69

70

Pajerubynis,Kaulinė-Senoji Bendikinė(žr.žemyn)

Papildoma