Protėviai iš Žydrūnas Bendikas

TėvaiSeneliaiProseneliaiPro-proseneliai
2:Tomas Bendikas
G: 1944
M: 1995
4:Alfonsas Bendikas
G: 12 .03. 1915
M: 15 .05. 1993
8:Povilas Bendikas
G: 1867
M: 1939
16:Antanas Bendikas
G: 20.11.1816
M: 08.02.1875
17:Eleonora Bendikienė - Jacevičiūtė
G: 1826
M: 22 .10. 1890
9:Kazimiera Bendikienė - Vyštartaitė
G: 1 .05. 1881
M: 1953
18:Jurgis Vyštartas
G: 1 .09. 1847
M: 28 .02. 1924
19:Petronėlė Vyštartienė - Gudauskaitė
G: 1880
M: 26 .03. 1928
5:Stanislava Bendikienė - Noreikaitė
G: 1915
M: 1972
10:Petras Noreika
G: 1880
M: 1920
20:Simeonas Noreika
G: 1855
M: 1936
21:Marijona Noreikienė
G: 1855
M: 1933
11:Teodora Noreikienė - Daukilaitė
G: 1886
M: 1974
22:Matvejus(Mateušas) Daukilas
23:Barbora Lebrikaitė-Daukilienė
3:Birutė Bendikienė - Valauskaitė
G: 1948
6:12:24:
25:
13:26:
27:
7:14:28:
29:
15:30:
31:
Atnaujinta: 4 spalio 2014
Joaktree 1.5.1 (2009-2022)