Your browser does not support AJAX. Please, select the following link to fully enjoy this site.
View without AJAX technology
Birutė Bendikienė - Valauskaitė
Redaguoti vardus |
Redaguoti pastabas |
Redaguoti nuorodos |
Redaguoti būsena |
Panaikinti |
Pavardė:   Bendikienė - Valauskaitė
Redaguoti įvykius |
Gimė - Krikščionis:   1948  Tūbiniai, Šilalės r., Lietuva 
Gyvenamoji vieta:     Šilalė, Lietuva 
Redaguoti nuotraukas  |

Pridėti tėvų |
Pridėti partnerį | Redaguoti partnerius |
Vyras GimėMirė
Redaguoti partnerio įvykius |
 
Pridėti vaiką | Redaguoti vaikus |
Vaikai GimėMirė
 
 
 
Priima Informacija
Priima Protėviai
Priima Palikuonys
Atnaujinta: 4 spalio 2014  |  Redagavimų ir pataisymų istorija -
Joaktree 1.5.1 (2009-2021)