Your browser does not support AJAX. Please, select the following link to fully enjoy this site.
View without AJAX technology
Birutė -Stasys- Jogelienė - Mačaitytė
Redaguoti vardus |
Redaguoti pastabas |
Redaguoti nuorodos |
Redaguoti būsena |
Panaikinti |
Pavardė:   Jogelienė - Mačaitytė
Redaguoti įvykius |
Gimė - Krikščionis:   1961  Tauragė, Lietuva 
Gyvenamoji vieta:     Tauragė, Lietuva 
Redaguoti nuotraukas  |

Pridėti tėvų | Redaguoti tėvus |
Tėvai GimėMirė
Stasys MačaitisInformacija  1913 12 .07. 2002 
 
 
 
Pridėti partnerį | Redaguoti partnerius |
Vyras GimėMirė
Redaguoti partnerio įvykius |
Jonas JogėlaInformacija 17 .03. 1960 24 .09. 2008 
 
Pridėti vaiką | Redaguoti vaikus |
Vaikai GimėMirė
 
 
Priima Informacija
Priima Protėviai
Priima Palikuonys
Atnaujinta: 12 spalio 2014  |  Redagavimų ir pataisymų istorija -
Joaktree 1.5.1 (2009-2024)