Kraštiečiai

"Jei mes gyvename širdyse tų, kurie lieka po mūsų, vadinasi, mes nemirštame" /Tomas Kambelas/


Kraštiečių susitikimas, Tūbinės, 2014m. 

Kraštiečių susitikime, iškilminga minutė, 2014m.jpg

Kraštiečių susitikimo pradžia prie Tūbinių bendruomenės namų, Lietuvos himno giedojimas, 2014m

Kraštiečiai1

Kraštiečiai6

Kraštiečiai5

Kraštiečiai4

Kraštiečiai2

Kraštiečiai7

.............................................

tęsiama

Piligriminė kelionė

2013m vasario 28 d. keturiasdešimt devyni piligriminės kelionės, kurią organizavo Telšių vyskupija siekdama išsaugoti piligrimystės tradiciją, dalyviai iš Šilalės išvyko. Piligriminė kelionė, skirta Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupijos 600 metų jubiliejui, – tai ženklas, jog šis istorinis įvykis buvo ir yra svarbus tiek Bažnyčiai, tiek valstybei.

Žilius prelatas su silaliskiais

Prelatas Stanislovas Žilys(nuotraukoje centre) Vatikane Šv. Kazimiero kolegijoje 2013m sutiko savo kraštiečius, atkeliavusius kartu su Šilalės Rajono Savivaldybės darbuotojais.

"Romoje mūsų laukė nuoširdus priėmimas Popiežiškoje Lietuvių šv. Kazimiero kolegijoje, kur susitikome su prelatu Stasiu Žiliu, kilusiu iš Dargalių kaimo Šilalės rajone, rektoriumi kunigu Petru Šiuriu, kur žemiečių prelato S. Žilio ir Teresės Ūksienės kalboms galo nebuvo. Mielam žemiečiui J. Gudauskas papasakojo apie Šilalės rajone vyksiančius renginius ir darbus, skirtus Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejui paminėti."

2013 03 15d  Šilalės Rajono Savivaldybės informacija ir nuotrauka.

 


Senos nuotraukos iš gretimų apylinkiųPateikiamos 7 nuotraukos iš Vytenio ir Junonos Almonaičių knygų: "Šiaurės Karšuva" ir "Pietų Medininkai"Laukuvos paminklas1

Talka prie Laukuvos Nepriklausomybės paminklo.


Upynos Šaulių būrys 1


Upyna pasitinka Vytautą Didyjį1

Kaltinėnu Šaulių būrys1

Tenenių Šaulių būrys1

Laukuvos styginis orkestras

Varsedžių Pavasarininkų dešimtmetis1

(asociatyvios nuotraukos)

Kuliamoji už jaujos

Rugių kūlimas, 1932 m.

Kūlimas2

Dumpis ir kuliamoji1