Dokumentai, buvę labai svarbūs, išliko prisiminimui ir giminės istorijai

Dokumentas Povilo kauliuiPovilo dok kauliui 2 lBendiko Povilo Dokumentas dukrai Zofijai ir Albinui Kauliui 2alBendiko Povilo Dokumentas dukrai Zofijai ir Albinui Kauliui 3lgg


Kitas dokumentas, pagal kurį nuomos teise, o vėliau ir nuosavybės teise perleido žemę likusią jau po brolio Kazimiero Bendiko žmonos Onos mirties taip pat Zofijos ir Albino Kaulių šeimai. Ši sutartis jau patvirtinta notaro, o  metai tie patys, kaip ir testamentas patvirtintas Alfonsui Brokštėnuose  1938-ieji.


Startis nuomai
1938m Nuomos Sutartis Zofijai ir Albinui Kauliams 2 lapastryt