Įžanga

Mes patenkam į nuostabų pasaulį, čia susitinkam, susipažįstam - ir valandėlę einam drauge. Po to išnykstam vieni kitiems iš akių ir dingstam taip pat ūmai ir nepaaiškinamai, kaip atėję. ("Sofijos pasaulis" J. Gaarder)

Svetainės struktūra:

Istorija, protėviai ir jų palikimas
Tūbinių istorija
Bažnyčios  jubiliejus
Paminklo  atstatymas
Mokykla

Gyvenimo knyga

100-mečio šventė

Tūbinių parapijos kaimai

Pajerubinio k.
Brokštėnų k.
  Paneročio k.
  Girininkų k.
  Kiaukų k.
  Paakmenio k.

  Paižnio k.

 Dargalių k.

KontaktaiČIA

Apie svetainę:

Gerbiami svetainės lankytojai!

Džiaugiamės,kad skiriate laiko ir  atsilankote svetainėje. Džiaugiamės jei randate sau kažką įdomaus. Domitės savo protėviais, giminės ir krašto istorija? Perteikiate šį domėjimasi savo atžaloms? Tuomet ši svetainė tikrai Jus turėtų sudominti.

Svetainė atnaujinta pagal 2012 m įkurtos svetainės "bendikine.lt" idėją. Pirmoji svetainė ir pradžia nebuvo tokia gyvybinga, bet prisidėjo prie giminės susitikimo-100-mečio šventės organizavimo.

Dabartinė svetainė veikia su didesnemis techninėmis galimybėmis ir platesne visuomenine apimtimi. Viena iš naujovių yra tai, kad joje yra integruotas ir veikia GedCom formatu suskaitmenintas platus gimines medis, kurį, atitinkamai "pašlifavę", galesime talpinti į bet kurią kitą genealogija užsiimančią platformą, taip pat ir į Ancestry.com, kur jau yra padaryta pradžia.

Kitas naujas svetainės aspektas tai platesnės lankytojų auditorijos pritraukimas talpinant  istorinę medžiagą ne tik apie Tūbines, bet ir apie aplinkinius kaimus, nušviečiant tarpusavyje susijusią Tūbinių parapijos ir senosios Žemaitijos  istoriją. Čia gimę, gyvenę, artimų giminystės sasajų su krašto gyventojais  turėjusių kraštiečių veikla įtakojo Žemaitijos ir Lietuvos istorinius įvykius, taip pat lietuviškąją emigraciją Jugtinėse Amerikos Valstijose ir kituose kraštuose. 

Svetainės struktūrą sudaro tokie skyriai:

Įžanga(arba pradinis-pirmas puslapis). Čia talpinamas turinys, kita informacija apie svetainę,

100-mečio šventė. Skyriuje talpinama 2012 metais įvykusio giminės susitikimo medžiaga.  

Genealogija.Čia skelbiamos giminės genealoginės lentelės. Jos papildomos pagal gautą naują informaciją, tikslinamos datos, vardai pavardės (laukiame papildymų ir patikslinimų).

Giminės medis išsiskleidžia pilnomis šakomis pagal alfabetą ir pavardę, atidarius bent vieną savo giminės narį ir paspaudinėjant "Protėviai" arba "Palikuonys".

Istorija. Apie protėvius ir jų palikimą- Žemaitijos istorijos fragmentai. Skyriuje talpinama trumpa Žemaitijos, senosios šiaurės Karšuvos iki pietų Medininkų žemių istorija, kur randasi dabartinės Tūbinės ir aplinkiniai Šilalės, Kaltinėnų ir Laukuvos miesteliai.

Gyvenimo knyga

Gyvenimo knyga tai istorinis, biografinis autoriaus pasakojimas apie protėvius, jų kilmę, apie ilgamečio emigranto, senelio Povilo Bendiko šeimą, jo brolius gyvenusius Pajerubinio kaime, vėliau keliavusius į Ameriką, galop įsikūrusią naująjame ūkyje  Brokštėnuose. Istorija, apjungianti kelių  giminės kartų gyvenamąjį laikotarpį, iliustruota išlikusiais dokumentais ir nuotraukomis.

Tūbinių istorija. Tai nuotraukomis ir dokumentais  iliustruotas pasakojimas  apie Tūbinių parapiją, Tūbinių ir aplinkinius kaimus: Pajėrubynį, Brokštėnus, Panerotį, Girininkus, Kiaukus, Paakmenį, Payžnį, Dargalius ir gretimas apylinkes: Šiauduvą, Padievytį, Obelyną, Rudalių k.

Dalis medžiagos apie Tūbinių bažnyčią, mokyklą ir  paminklą, svetainėje pateikiama atskirose skyreliuose.

Kraštiečiai. Nuorodos ir aktualūs straipsniai iš spaudos apie kraštiečius.

Mano ranča. Skyrius vadinamas pagal dainos "Mano Ranča" pavadinimą. Ši daina, sukurta amerikietiškos baladės "Home on the range" motyvais. Tai daina apie gimtūjų namų šilumą ir ilgesį, apie gamtą ir gimtuosius laukus. Dainuodami šią dainą lietuviškai arba klausydamiesi jos varijantų angliškai, mintimis būsime kartu su gimtąja žeme ir tėviške. Įsigilinkime į šios dainos žodžius, ypač į jos originalūjį varijantą angliškai. Jinai skambėjo, kai Amerikoje dar nebuvo paskelba nepriklausomybė, skambėjo tuo metu, kai mūsų protėviai šiame krašte plėšė niekada neartas žemes, medžiojo banginius ir sunkiai dirbo kasyklose, giliai po žeme. Ši daina galetų visus apjungti, ir tapti himnu gimtinei, atliekamam susitikimų metu.

Archyvas. Tremtinių prisiminimai, kt. aktuali medžiaga ir  straipsnių nuorodos.

Kviečiame teikti atsiliepimus, siūlymus ir pastabas, visiems atsakysime ir šios svetainės darbą pagal galimybes gerinsime.

Pagarbiai, kraštietis,

Tado Bendiko(~1770- ????m) sūnaus Antano Bendiko(1816-1875) jauniausiojo sūnaus Povilo Bendiko(1867-1939) jauniausiojo sūnaus Alfonso Bendiko(1915-1993) jauniausiasis sūnus,

Augenijus Bendikas(g.1953)